Zarząd

Prezes: Jan Krupa

Vice Prezes: Tadeusz Serbista

Skarbnik: Marzena Danielak

Sekretarz: Jarosław Cabaj

Członek Zarządu : Marek Cała