O Akademii

  Kim jesteśmy i w jakim celu powstało stowarzyszenie Lokalny Klub Sportu i Biznesu Akademia Piłkarska Iskra Kotuń w skrócie nazwana AP Iskra Kotuń.

 Naszym mottem jest ” lepsze nie musi być wrogiem dobrego”

 Jedno miejsce, jeden klub, jeden cel, jedno szkolenie, wspólne zwycięstwo
  i wiele drużyn pod jednym logo.

Głównym celem naszego stowarzyszenia jest integracja dzieci i młodzieży z gminy Kotuń i budowa silnej sportowej organizacji finansowo-szkoleniowej mającej na celu: organizację zajęć szkoleniowych dla kilku grup wiekowych w celu uzupełnienia składów
możliwość nagradzania najlepszych zawodników powołując ich do zespołu -starszej kategorii wiekowej
utworzenie stałego zespołu trenerskiego
pozyskiwanie lokalnych sponsorów wspierających klub.
    Stawiamy na tradycję, wysoką jakość szkolenia i kontynuację szkolenia w różnych kategoriach wiekowych od lat 6 do wieku seniora, z możliwością szkolenia przedszkolnego, które zagwarantują trenerzy z wieloletnim doświadczeniem krajowym i zagranicznym, co nie znaczy, że zamykamy drogę przed młodymi trenerami, którzy zechcą przy nas się uczyć i nabywać doświadczenie, takich też trenerów bardzo zapraszamy w nasze szeregi.Wyróżniamy się tym, że mamy różnorodne zainteresowania i zajmujemy się ciekawymi sprawami na co dzień, lecz łączy nas jedna pasja do sportu i chęć pomocy lokalnemu społeczeństwu poprzez organizowanie różnych imprez sportowo-rekreacyjnych. Mamy w swoich szeregach przedstawicieli sportu takich jak trenerzy piłki nożnej, menedżerowie sportu i rekreacji, absolwenta wyższej szkoły turystyki i rekreacji, absolwenta administracji wydziału prawa, menedżera banku, pedagogów, radnych gminnych i powiatowych, przedstawicieli różnych partii politycznych oraz osoby zasiadające w zarządzie straży pożarnej. To nie przez przypadek zamieściliśmy te dwa ostanie słowa na końcu opisu chcąc nawiązać do historii powstania nazwy Iskra a było to w murach budynku OSP dawno temu w ubiegłym wieku . Dziś planujemy odnowić współpracę między naszym stowarzyszeniem a OSP w Kotuniu.

  Analizując, sytuację piłki nożnej w Kotuniu i całej gminie Kotuń podjęliśmy decyzję o założeniu stowarzyszenia, które jako pierwszy cel ma zintegrowanie całego społeczeństwa piłkarskiego w Kotuniu i wszystkich zainteresowanych z całej gminy. Osoby interesujące się sportem wiedzą, że dziś istnieją różne drużyny w kilku kategoriach wiekowych oraz kilku piłkarzy grających dla innych klubów w różnych kategoriach wiekowych w miejscach poza Kotuniem. Dziś możemy oglądać drużyny, które grają na boiskach w Kotuniu lecz o dziwo nie reprezentują Kotunia. Niektóre z nich szkolą dzieci do lat 12 i na tym kończą swą pracę szkoleniową, jest to działalność typowo komercyjna a nie troska o dobre wyszkolenie naszych dzieci, oraz brak perspektyw na dalsze szkolenie . Kolejna grupa wiekowa rocznik 2004/5/6 niestety nie ma możliwości treningów piłkarskich w Kotuniu, ponieważ nie istnieje żadna drużyna piłkarska w tej kategorii wiekowej, nieliczni zawodnicy dojeżdżają do innych klubów, aby kontynuować swoje zainteresowania. Następna drużyna w całości reprezentuje barwy innego klubu poza swoim miejscem zamieszkania, wbrew swoim oczekiwaniom.

  Drugim celem stowarzyszenia jest organizacja klubu „ Biznes bez barier” dla wszystkich przedsiębiorców lokalnych. Naszym celem jest zachęcenie tej grupy do wspierania sportu na naszym terenie poprzez sponsoring sportowy.